Material för två eller tre lektioner
  • Kahoot-frågesport om den finländska livsmedelsproduktionen och livsmedelssystemet (Testa dina kunskaper -avsnittet)
  • 3 recept med finländska råvaror och
  • kompletterande lärarmaterial som stöd i undervisningen.
Om du vill kan du dela upp materialet i två undervisningstillfällen, där ni under första lektionen till exempel lär er teorin och lagar efterrätten och under nästa lektion lagar huvudrätterna.

Materialet har producerats av

Undervisningsmaterialet har producerats av Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Maaseudun Sivistysliitto MSL. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. har sedan anpassat materialet för undervisning på svenska. Teoridelen bygger på boken Ruokaa! Kestävä maatalous ja ruoantuotanto, som genom en elektronisk fil är en del av materialet.

Ifall Varifrån kommer maten? -teoridelen inte visas i sin helhet i din webbläsare, kan du öppna den som helskärm längst ner till höger i bildspelet. 

Viimeksi muutettu: maanantai 14. elokuu 2023, 10.39