Aiheen kuvaus

  • Täältä löydät kansalais- ja yhdistystoimintatietoa eri kielillä sekä vinkkejä monikulttuuriseen toimintaan. Materiaalia voit esimerkiksi hyödyntää, kun haluat kertoa, mitä yhdistystoiminta on ja miksi siihen kannattaa osallistua!

    Materiaali on tuotettu Kotoverkostoja maaseutualueilla -hankkeessa.

    Lisää aiheeseen liittyvää materiaalia, kuten Käsikirjan uusien ihmisten kohtaamisesta,  löydät menetelmäpankista.