• Menetelmiä ja työkaluja yhdistystoimintaan

  Menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja 
  monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Voit hakea ideoita sekä 
  miettiä uusia tapoja tutustumiseen, ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen. 
  Menetelmäpankkiin on koottu myös materiaalia eri aihepiireistä 
  tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi omassa yhdistystoiminnassa, kunhan 
  käytön yhteydessä mainitaan Maaseudun Sivistysliitto. Erilaiset 
  toiminnalliset menetelmät toimivat hyvin aktivoivina menetelminä, 
  ottavat huomioon erilaiset oppimistavat sekä syventävät oppimista. 
  • Erätauko

   Ihmisiä istumassa ringissä.Erätauko on tapa käydä ja käynnistää rakentavaa keskustelua. Sen avulla voit tuoda ihmisiä eri lähtökohdista tasavertaiseen kohtaamiseen ja merkitykselliseen dialogiin. Erätauko on Sitran kehittämä menetelmä, joka on kaikkien käytettävissä. MSL on mukana Erätauko-verkostossa, ja tarjoamme jäsenjärjestöillemme Erätauko-fasilitointikoulutusta ja -kouluttajakoulutusta. Järjestämme koulutuksia myös webinaareina.

    Jos olet kiinnostunut Erätauko-koulutuksesta, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Leena Markietiin: leena.markiet(at)msl.fi, p. 0400 871 622.

   Lataa keskustelun tueksi Sitran kehittämät Erätauko-keskustelukortit ja Erätauko-kouluttajan opas. Erätauko-säätiön ylläpitämiltä verkkosivuilta löydät kaikki menetelmään liittyvät materiaalit ja tapahtumat.

  • Osallisuus kortilla

   Kaksi ihmistä yhdessä.Korteissa esitellään menetelmiä, joiden on todettu innostavan ihmisiä tulemaan mukaan sekä tekemään yhdessä ja yhteiseksi hyväksi. Ne myös vahvistavat osallistujia, tuovat ihmisten oman osaamisen esiin ja lisäävät osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

  • Arjen luovuus -kortit


   Arjen luovuus -kortit.Arkista elämää voi rikastuttaa tekemällä asioita hieman eri tavalla kuin ennen, luovasti ja kokeillen, katsomalla uudenlaisesta näkökulmasta. Arjen luovuus -kortit antavat vinkkejä ja kannustavat luoviin oivalluksiin ja tekoihin omassa arjen ympäristössä, yksin tai yhdessä toisten kanssa. Menetelmät kumpuavat taiteen eri aloilta. Myös itseoppineet ITE-taiteilijat antavat innoittavia esimerkkejä.
  • Hiiliviisaasti arjessa -kortit

   Hiiliviisaasti arjessa -kortit.Hiiliviisaus-julkaisussa esitellyt arjen ilmastoteot tiivistettyinä menetelmäkortteina.


  • Koto-kortit

   Kuva koto-korteista.

   MSL:n koto-kortit helpottavat yhdistysten ja järjestöjen työtä muualta muuttaneiden mukaan ottamisessa. Koto-korttien avulla kohdataan ihminen ihmisenä, jutellaan, tehdään ja opitaan yhdessä, sekä jaetaan omasta osaamisesta.  • Käsikirja uusien ihmisten kohtaamiseen

   Käsikirja uusien ihmisten kohtaamiseen.Käsikirjan tarkoitus on avata Koto-korttien teemoja ja rohkaista ryhmäkeskusteluja. Käsikirjaa voi hyödyntää, kun järjestössä herää tarve tai kiinnostus ottaa muualta muuttaneita mukaan toimintaan. Myös asiasta kiinnostuneet yhdistysaktiivit saattavat hyötyä käsikirjasta. Käsikirjaa voi käyttää joko pelkästään tai yhdessä kotokorttien kanssa.


  • Ympäristöluotsaus

   Ladon ovi.Ympäristöluotsaus on Maaseudun Sivistysliiton kehittämä menetelmä, jonka kautta paikalliset ihmiset ottavat vastuuta omasta lähiympäristöstään ja -yhteisöstään ja tekevät vapaaehtoistyötä oman lähiyhteisönsä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Ympäristöluotsaus perustuu vertaistoimijuuteen ja arjen asiantuntijuuteen. Ympäristöluotsausta saa käyttää ja kehittää edelleen.

   Lisätietoa: koulutussuunnittelijat Sofia Heininen, sofia.heininen(at)msl.fi, p. 0400 726 904 ja Suvi Kaljunen, suvi.kaljunen(at)msl.fi (vuorotteluvapaalla 31.12.2022 asti)


  • ITE-kuvakortit

   Kuva ITE-korteistaITE-taide on suomalaista nykykansantaidetta. Lyhennesana ITE viittaa sanayhdistelmään ”itse tehty elämä”. ITE-taide on tekijänsä elinympäristöön, kulttuuriseen taustaan ja kokemusmaailmaan sitoutuvaa taidetta – tapa elää esteettisiä arvoja korostavaa hyvää elämää. Kattava tietopaketti ITE-taiteesta löytyy ITEnetistä.

   ITE-kuvakortit on kehitetty ikäihmisten taidetyöskentelyn tueksi. Korteissa on apukysymyksiä ITE-taideteosten tarkasteluun, ja ne ovat kaikkien vapaasti ladattavissa ja käytettävissä.