Aiheen kuvaus

  • Menetelmäpankista löytyy erilaisia harjoituksia ja materiaaleja monenlaiseen toimintaan ja sen kehittämiseen. Voit hakea ideoita sekä miettiä uusia tapoja tutustumiseen, ryhmäyttämiseen ja osallistamiseen. Menetelmäpankkiin on koottu myös materiaalia eri aihepiireistä tutustuttavaksi ja hyödynnettäväksi omassa yhdistystoiminnassa, kunhan käytön yhteydessä mainitaan Maaseudun Sivistysliitto. Erilaiset toiminnalliset menetelmät toimivat hyvin aktivoivina menetelminä, ottavat huomioon erilaiset oppimistavat sekä syventävät oppimista.