• Toimiva piirihallitus

    Kalvosetissä käydään läpi piirihallituksen tehtäviä, hyvää hallintotapaa sekä luottamushenkilön roolia. Lopussa on keskustelutehtäviä piirihallituksen työnjaon pohtimiseen. Osuuden lopuksi voitte myös miettiä, miten piirinne voisi lisätä ihmisten vaikuttamismahdollisuuksia muuten kuin perinteisellä politiikan keinoilla. Kalvosetin pituus 17 kalvoa + 2 kalvoa keskusteluharjoituksia

    Apilakehyksen sisällä mies näyttää kädellään oikein-merkkiä ja kuvan alla on teksti "Tehdään oikeita asioita mielekkäällä ja järkevällä tavalla".