Kurssi: Tarinatuvat

  • Tarina luo siltaa

    Näiden aineistojen avulla voit kirjoittaa elämästäsi ohjatusti ja miettiä sopivia teemoja aineistosta löytyvien kysymysten kautta. Kirjoitustehtävät antavat helpon tavan lähestyä elämää, muistella ja kirjoittaa siitä. Aineistot on luotu opintoryhmäkäyttöön, joten jokainen tarinatupa-aineisto on ohjattu kokonaisuus, jossa aihesisällöt on pilkottu vastaamaan opintokerhojen tapaamiskertoja. Aineistoja voi käyttää hyvin myös muualla kuin pelkästään opintoryhmissä.

  • Laajenna kaikki osiot

    Pienennä kaikki osiot

  • Elämäni tarinassa pohditaan ihmisen juuria, vanhemmuutta sekä eri elämänvaiheita ja niiden vaikutuksia ihmisen elämään. Elämän tarinaa käydään läpi kysymysten kautta.

  • Tarina luo siltaa pohtii, miksi tarinat ovat tärkeitä ja miksi niitä olisi hyvä kirjoittaa ylös. Siinä käydään läpi ihmisen historiaa ja kehittymistä sekä taustoitetaan tarinoiden kautta, miten ihminen käyttäytyy eri tilanteissa. Aineisto myös ohjeistaa, miten pitää kokonainen yhdeksän kerran Tarina luo siltaa -opintokerho.

  • Elämänkaari-opintoaineistossa ihmisen elämä on jaettu 11 seitsenvuotisjaksoon. Aineisto auttaa käymään läpi elämää järjestelmällisesti ja muistelemaan kaikki nämä jaksot varhaislapsuudesta vanhuuteen ja kirjoittamaan samalla oman elämänkaaren historia. Jokaisen elämänjakson jälkeen on ohjeistettuja kirjoitustehtäviä, joiden avulla elämänhistoriaa kirjoitetaan ja työstetään.