Klicka på länken Kyla-tiedottaa-opas.pdf för att visa filen.