Kurssi: Oppaat | MSL

 • Yleinen

  Kuvakollaasi oppaista.

  Täältä löydät Maaseudun Sivistysliiton tuottamia vapaasti ladattavia oppaita.
  Ota käyttöösi ja jaa eteenpäin!

 • Laajenna kaikki osiot

  Pienennä kaikki osiot

 • Hävikistä hyviksiksi – Konsteja keittiöille ruokahävikin vähentämiseksi

  Ruokahävikkiopas on suunnattu ammattikeittiöiden edustajille, ja sen tarkoituksena on antaa lukijalleen vinkkejä ruokahävikin hallintaan. Vinkit on koottu alalla toimivien ammattikeittiöiden testaamien ja hyväksi kokemien käytäntöjen pohjalta. Opas on tuotettu osana Luonnonvarakeskuksen ja MSL:n YLIKE-hanketta, ja sen sisältö on Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajien tarkistama. Tutustu oppaaseen ja ota vinkit haltuun!


 • Vähähiiliset kylät -hankkeissa koostettiin yhteinen Hiiliviisaus-loppujulkaisu, joka esittelee hankkeiden aikana tehtyjä toimenpiteitä ja tarjoaa työkaluja arjen ilmastoviisauden – vähähiilisyyden ja kiertotalouden edistämiseksi.

 • Kylä, kerro itsestäsi!
  Tässä oppaassa annetaan käytännöllisiä vinkkejä kylien sisäiseen ja ulkoiseen perusviestintään eri välineissä ja erilaisten kohderyhmien kanssa. Ennen kaikkea oppaan tarkoitus on rohkaista kaikkia kertomaan avoimesti oman kylän elämästä. Jokainen osaa viestiä, kerro asioista kuin kaverillesi!

 • Oppaassa annetaan ohjeita ja käytännön vinkkejä myyjäisten, markkinoiden ja toritapahtumien järjestämiseen. Se on suunnattu erityisesti maaseudulla toimiville ruuantuottajille, kädentaitajille ja erilaisille palveluntarjoajille sekä yhdistyksille ja yhteisöille. Opas on tuotettu osana Seudullista satoa -hanketta. • Syödään yhdessä -aineisto on tarkoitettu apuvälineeksi ja ideoin­nin lähteeksi yhteisen ruokajuhlan järjestämisessä. Löydät aineistosta tietoa, ajatuksia, ideoita, linkkejä ja vinkkejä Syödään yhdessä -teeman toteuttamiseksi. Aineiston on tuottanut Maaseudun Sivistysliitto yhteistyössä ELO-säätiön, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n, Eläkeliiton, Suomen Kylätoiminta ry:n sekä Maa- ja kotitalousnaisten kanssa. Tutustu ja nauti! • e2 Ajatuspaja on julkaissut yhteistyössä Maaseudun Sivistysliiton kanssa tietopaketin ruokaturvasta, Suomen ja EU:n kehityspolitiikasta sekä ajankohtaisista energia- ja ilmastoasioista. Julkaisun tekemistä on tuettu ulkoministeriön EU-tiedotusvaroilla.

 • Tämän oppaan tarkoituksena on kannustaa ratkaisuihin, joilla kylätalojen energiankulutusta ja päästöjä saadaan pienennettyä. Järkevästi toteutetut investoinnit maksavat itsensä takaisin sähkö- ja lämmityskulujen pienentyessä.

 • Yhteisöön kuuluminen parantaa yksilön hyvinvointia. Maaseudun Sivistysliiton ”Koti maalla” -hankkeen keskeisenä teemana oli moniäänisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen. Se loi mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle yhteisen, mukavan tekemisen parissa. Oppaassa kuvataan kahdeksan erilaista yhteisötyön menetelmää, joilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä tietoutta monikulttuurisuudesta. Niitä kokeiltiin Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyhteisöissä, mutta ne ovat menetelminä universaaleja ja soveltuvat täten myös muualle. Lopulta tavoitteena on, että niin uudet kuin vanhatkin asukkaat juurtuisivat kotipaikkakunnilleen ja viihtyisivät siellä.

 • Ajattelu on näkymätön prosessi. Se on henkilökohtaista mutta myös muihin liittyvää ja muihin liittävää. Ajattelu on vuorovaikutuksen ja tekojen moottori. Ajattelun auttaminen, käsikirja ajattelusta tarjoaa virikkeitä ja kannustusta oman ajattelun käyttöön. Samalla se auttaa ymmärtämään ajattelun rakentumista.

 • Opas on suunnattu ympäristöluotseille ja heidän kouluttajilleen. Siihen on koottu ideoita ja vinkkejä ympäristöluotsauksia varten. Oppaassa kerrotaan myös Maaseudun Sivistysliiton tarjoamasta ympäristöluotsikoulutuksesta, sen sisällöistä sekä koulutusten erilaisista toteuttamisvaihtoehdoista. Julkaisu on tuotettu osana MSL:n Ympäristöluotsi-ohjelmaa sekä Paikan tuntu -hanketta.