Tietojen lajittelu Excelillä ja tekstiarvojen laskeminen