Kurssi: Oppaat, Osio: Me maalla - menetelmäopas yhteisötyöhön | MSL

Kurssin etusivu
  • Yleinen

    Kuvakollaasi oppaista.

    Täältä löydät Maaseudun Sivistysliiton tuottamia vapaasti ladattavia oppaita.
    Ota käyttöösi ja jaa eteenpäin!

Me maalla - menetelmäopas yhteisötyöhön

  • Me maalla - menetelmäopas yhteisötyöhön

    Yhteisöön kuuluminen parantaa yksilön hyvinvointia. Maaseudun Sivistysliiton ”Koti maalla” -hankkeen keskeisenä teemana oli moniäänisyyden ja monikulttuurisuuden edistäminen. Se loi mahdollisuuksia erilaisten ihmisten kohtaamiselle yhteisen, mukavan tekemisen parissa. Oppaassa kuvataan kahdeksan erilaista yhteisötyön menetelmää, joilla voidaan vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä tietoutta monikulttuurisuudesta. Niitä kokeiltiin Pohjois-Pohjanmaan maaseutuyhteisöissä, mutta ne ovat menetelminä universaaleja ja soveltuvat täten myös muualle. Lopulta tavoitteena on, että niin uudet kuin vanhatkin asukkaat juurtuisivat kotipaikkakunnilleen ja viihtyisivät siellä.