Aiheen kuvaus

 • Paremmin toimivia verkkosisältöjä meille kaikille

  Saavutettavuudella tavoitellaan sitä, että 
  mahdollisimman moni voisi käyttää digipalveluja mahdollisimman helposti. Saavutettavuus on siis digimaailman esteettömyyttä. 

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta eli digipalvelulaki myös velvoittaa esimerkiksi viranomaisia tekemään verkkosisällöistä saavutettavia. Vaikka saavutettavuusvaatimukset eivät koskisi omaa järjestöä tai yhdistystä, saavutettavuuden parantamisella on kuitenkin monia hyötyjä kaikille verkkopalvelun käyttäjille. Tämän oppimaterialin avulla voit tutustua saavutettavuusvaatimuksiin sekä saat käytännön vinkkejä siihen, miten voit tehdä omista verkkosisällöistäsi, kuten verkkosivuista, saavutettavampia. 

  Oppimateriaalin liittyy
  Saavutettavamman kansalaistoiminnan osaamismerkki. Osaamismerkistä ja sen suorittamisesta voi lukea tarkemmin kohdasta Suorita osaamismerkkiKuva saavutettavamman kansalaistoiminnan osaaja-osaamismerkistä.

  Ohjeet oppimateriaalin käyttöön

  Oppimateriaalia voit selata suoraan alta tai avata materiaalin erilliseen ikkunaan tästä linkistä. Materiaalissa liikutaan eteenpäin oikean yläreunan Jatka-valintanapista. Voit myös avata materiaalin koko ruudun tilaan (fullscreen-tila).

 • Suorita osaamismerkki

  Kuva Saavutettavamman kansalaistoiminnan osaaja-osamismerkistä.Mikä osaamismerkki?

  Digitaaliset osaamismerkit (Open Badges) kertovat saajansa osaamisesta, taidoista tai saavutuksista. Merkkien avulla voidaan tunnistaa, tunnustaa ja tehdä näkyväksi työn, koulutuksen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta hankittua osaamista.  Merkkien avulla voidaan motivoida työntekijöitä ja opiskelijoita, rakentaa oppimispolkuja, seurata oppimistavoitteiden toteutumista tai merkkejä voidaan käyttää apuna työnhaussa.

  Näin haet osaamismerkkiä Saavutettavamman kansalaistoiminnan osaaja


  Perehdy ensin saavutettavuusvaatimuksiin joko yllä olevan oppimateriaalin avulla tai muulla haluamallasi tavalla.  Tämän jälkeen voit hakea osaamismerkkiä. Osaamismerkkiä haetaan täyttämällä alla olevasta linkistä avautuva Microsoft-forms kysely. Kysely sisältää tehtäviä, joiden suorittamista osaamismerkin myöntäminen edellyttää. Kun lomake on palautettu ja tehtävät suoritettu hyväksytysti, saat sähköpostiisi tiedon merkin myöntämisestä.

  Lisätietoa ja apua:

  Jos lomake ei avaudu tai haluat lisätietoa osaamismerkistä, voit olla yhteydessä MSL:n koulutussuunnittelija Pia Mustoseen pia.mustonen@msl.fi