Kurssi: Kaikki mukaan! - valmennusmateriaali | MSL

 • Yleinen

  Kaikki mukaan! - valmennusmateriaali 


  Opintokeskusten valmennusmateriaali on suunniteltu käytettäväksi yhdistystoiminnan moninaisuuden tukemiseksi. Materiaali pitää sisällään tietoa ja aiheeseen liittyviä tehtäviä.

  Valmennusmateriaalin osa yksi 1 Kotoutumistaidot osaamistavoitteena on, että valmennuksen käytyään osallistuja:
  •osaa nimetä kulttuurin peruskäsitteitä 
  •osaa tunnistaa oman kulttuurin ja identiteetin piirteitä  
  •osaa tunnistaa kulttuurin ja toimintaympäristön vaikutuksia kohtaamisessa
  •tuntee työkaluja kielitietoiseen viestintään ja vuorovaikutukseen
  Valmennusmateriaalin osa 2 Tuettu vapaaehtoistoiminta osaamistavoitteena on, että valmennuksen käytyään osallistuja: 
  •osaa nimetä tuetun vapaaehtoistoiminnan periaatteet
  •osaa kuvailla tuetulle vapaaehtoistoiminnalle sopivia tehtäviä
  •osaa tunnistaa osallistumista tukevia ja estäviä tekijöitä
  •osaa tunnistaa erilaisia tapoja vapaaehtoisten tavoittamiseen

  Materiaali on tehty opintokeskusten käyttöön omien järjestökohderyhmien kouluttamiseen, mutta sitä voivat myös muut käyttää. 

  Materiaali on tuotettu opintokeskusten yhteisessä kotoutumistyöryhmässä. Materiaalia saa muokata omiin tarpeisiin, niin että asiasisältö kuitenkin pysyy samana. Kahta ensimmäistä diaa pp diasarjoissa ei saa muokata.