Tällä videolla Leader-asiamies Heli Walls kertoo Suomen osallistumisesta EU:n Leader-ohjelmaan. Video on Maaseudun Sivistysliiton ja e2 ajatuspajan yhteistuotantoa ja se on saanut ulkoasiainministeriön Europpa-tiedotustukea.Leader[1] on EU:n yhteinen ohjelma maaseudun mahdollisuuksien ja vetovoiman lisäämiseksi. Suomi on osallistunut Leaderiin jo yli 20 vuoden ajan saatuaan käyttöönsä ohjelman keinot ja rahoituksen vuonna 1996, kohta EU-jäsenyyden alettua. Leaderin on ollut helppo rantautua Suomeen, koska meillä on pitkä paikallisen kylätoiminnan ja yhdessä tekemisen perinne.

Leader toimii paikallisten ryhmien kautta. Suomessa on nykyään 54 Leader-ryhmää eri puolilla maata; niihin linkit löytyvät osoitteesta http://leadersuomi.fi/fi/leader-ryhmat.

Ryhmät tekevät omat kehittämisohjelmansa ja valitsevat alueellaan toteutettavat hankkeet. Hankkeiden alullepanijoina ja toteuttajina voivat olla:

 • alueen yhdistykset
 • julkisoikeudelliset yhteisöt
 • säätiöt ja
 • alle kymmenen henkilöä työllistävät yritykset.

Leader-ryhmien henkilöstö tukee hakijoita hankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa sekä rahoitushakemusten laatimisessa. Rahoitusta voi saada 20 – 90 prosenttia hankkeen kustannuksista.

Leader-rahoitusta voi saada esimerkiksi:

 • yritysten perustamiseen ja kehittämiseen
 • kylien elinvoimaisuuden edistäämiseen
 • harrastusmahdollisuuksiin ja
 • kansainväliseen toimintaan.

Suurin osa Leader-toiminnan rahoituksesta tulee EU:lta. Rahoitus on sidottu EU:n seitsenvuotisiin ohjelmakausiin. Ohjelmakaudella 2014–2020 Suomessa on käynnissä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, jonka budjetista ohjataan varoja myös Leader-toimintaan. Tämän lisäksi Leadereita tukevat Suomen valtio ja kunnat. Yhteensä tämän ohjelmakauden rahoituksen on arvioitu olevan noin 300 miljoonaa euroa. Edellisellä ohjelmakaudella 2007–2013 Leader-työllä synnytettiin yli 2 000 uutta työpaikkaa.

EU:n alueella toimii yli 2000 Leader-ryhmää. Ne tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä ja auttavat siten paikallistason kansainvälistymistä. Ryhmien kautta haetaan oppia ja ideoita muista maista, tutustutaan ja tehdään yhdessä yli rajojen. Suomalaiset ovat kysyttyjä kumppaneita eurooppalaisissa Leader-yhteistyökuvioissa.

Lisätietoja: maaseutu.fi ja http://leadersuomi.fi/fi/mita-on-leader-toiminta

Pohdittavaa:

Leader on osoittautunut Suomessa hyvin toimivaksi tavaksi kehittää maaseutua.

 • Oletko itse tai yhteisösi ollut mukana Leader-työssä? Mitä teitte?
 • Mitä sellaisia kohteita on ympäristössäsi, joiden kehittämisessä voisi käyttää Leaderin kautta saatavaa rahoitusta?
 • Miten saisitte alueen toimijat yhteen ja innostumaan tällaisesta työstä?
 • Joko tiedät, keneen pitää ottaa yhteyttä, jos haluat lähteä toteuttamaan ideaasi Leader-ryhmän kautta?

[1] Termi Leader on alkujaan lyhenne LEADER, joka muodostuu ranskankielisistä sanoista “Liason Entre Actions de Developpement l’Economie Rurale”. Vapaana suomennoksena tämä kuuluu “yhteydet maaseudun talouden kehittämistoimien kesken”.


Viimeksi muutettu: keskiviikko 28. huhtikuu 2021, 18.33