Lisää turvallisuutta EU:n siviilikriisinhallinnalla

Näillä videoilla yksikönpäällikkö Mikko Kinnunen ulkoasianministeriöstä ja siviilikriisinhallinnan kenttätöissä oleva konstaapeli Outi Lappalainen kertovat Suomen osallistumisesta EU:n siviilikriisinhallintatyöhön. Videot ovat Maaseudun Sivistysliiton ja e2 ajatuspajan valmistamia ja ne ovat saaneet ulkoasianministeriön Eurooppa-tiedotustukea. Kuvitus on KriisinhallintakeskuksestaSiviilikriisinhallinta on kansainvälisten järjestöjen, kuten EU:n, YK:n ja ETYJ:n toimintaa, jolla vähennetään epävakautta erilaisista kriiseistä kärsivissä maissa ja estetään sekasortoisten olojen leviämistä laajemmalle.

Suomen kannalta keskeinen siviilikriisinhallinnan toimija on Euroopan unioni. Suomi osallistuu EU:n siviilikriisinhallinnan operaatioihin ja suomalaisia asiantuntijoita voidaan lähettää myös EU:n erityisedustajien toimistoihin. Valtion budjetista ohjataan tähän työhön runsas 15 miljoonaa euroa vuodessa.

Euroopan unionissa siviilikriisinhallinta on osa unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja meillä Suomessa siviilikriisinhallintaa käsitellään osana kansallista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.


Siviilikriisinhallinta edistää myös Suomen omaa turvallisuutta. Suomalaisasiantuntijoiden työ maailmalla ehkäisee kansainvälisen rikollisuuden leviämistä, terrorismia ja hallitsematonta maahanmuuttoa.

Syksyllä 2017 suomalaisia asiantuntijoita oli siviilikriisinhallintatehtävissä yhteensä 135. Heistä 83 oli miehiä ja 52 naisia. Suomalaisasiantuntijoiden määrä on pysynyt samalla tasolla useita vuosia. Asiantuntijat hajautuivat eri puolille maailmaa: Lähi-Itään, Eurooppaan ja Kaukasukselle, Afrikkaan ja Aasiaan. Heitä toimi myös kansainvälisisissä järjestöissä ja hallintotehtävissä.

Kriisialueille lähetetään erilaisiin neuvonta-, tarkkailu- ja koulutustehtäviin mm.

 • poliisin
 • oikeushallinnon
 • rajaturvallisuuden
 • tullin
 • rikosseuraamusalan
 • ihmisoikeuskysymysten ja
 • operaatioiden tukitoimintojen asiantuntijoita.

Suomessa sisäministeriö vastaa siviilikriisinhallinnan kansallisten valmiuksien ylläpitämisestä, kehittämisestä ja koordinoinnista. Sisäministeriön alainen Kriisinhallintakeskus vastaa siviilikriisinhallinnan asiantuntijoiden valinnasta ja koulutuksesta. Ulkoasiainministeriö puolestaan vastaa toiminnan poliittisesta ohjauksesta ja päättää, mihin operaatioihin suomalaisia lähetetään.

Lisätietoa siviilikriisinhallinnasta löytyy sisäministeriön sivuilta http://intermin.fi/siviilikriisinhallinta

Tietoa kriisihallintatehtävistä ja niihin kouluttautumisesta löytyy Kriisinhallintakeskuksen osoitteesta https://www.cmcfinland.fi/

Ulkoasiainministeriön sivuilla on tietoa kriisinhallinnasta sekä kartta Suomen osallistumisesta sotilaallisiin ja siviilikriisinhallinnan operaatioihin http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=49302&contentlan=1&culture=fi-FI

Pohdittavaksi

Kuten Mikko Kinnunen ja Outi Lappalainen kertovat, Suomi on hyvin aktiivinen EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa.

 • Mitä ajattelet Suomen osallistumisesta kansainvälisten kriisien ratkaisuun ja jälkihoitoon?
 • Millaista osaamista mielestäsi Suomi voisi näihin operaatioihin tarjota?
 • Onko sinun tuttujasi tai sukulaisiasi ollut mukana siviilikriisinhallinnassa tai rauhanturvaajina?
 • Voisitko itse ajatella lähteväsi tällaisiin tehtäviin?Viimeksi muutettu: keskiviikko 28. huhtikuu 2021, 18.24