Ladataan
Click if page fails to load
  • Järjestön kehittäminen palvelumuotoilun keinoin

    Palvelumuotoilulla tarkoitetaan palveluiden ja liiketoiminnan ihmis- ja asiakaslähtöistä kehittämistä, jossa palvelun käyttäjä (esimerkiksi järjestön jäsen tai toimi-/luottamushenkilö) osallistetaan aktiivisesti mukaan prosessiin. Palvelumuotoilu antaa kehitystyölle laaja-alaisen lähestymistavan, prosessin, menetelmät ja työkalut. Palvelumuotoilussa hyödynnetään mm. yhteiskehittämistä, luovia menetelmiä, erilaisia visualisointi- ja konkretisointitapoja sekä nopeita kokeiluja.  

    Tässä materiaalissa voit tutustua tarkemmin palvelumuotoiluun sekä saat työkaluja järjestön jäsenten aktivoimiseen.   Jos kiinnostuit järjestösi tai yhdistyksesi kehittämisestä palvelumuotoilun avulla, ota yhteyttä koulutussuunnittelija Leena Markietiin: leena.markiet@msl.fi.

  • Mitä palvelumuotoilu on?

  • Asiakaspolun rakentaminen