Ladataan
Click if page fails to load
  • Yhteisössä toimiminen koetaan usein mielekkääksi ja tärkeäksi osaksi ihmisen elämää. Ryhmään kuuluminen tuo meille tunteen siitä, että olemme osa jotain suurempaa kokonaisuutta. On hyvä tietää, miten ryhmä muodostuu ja millaisia asioita ryhmän tai ryhmähengen muodostumiseen vaaditaan. Tällöin voit omalla toiminnallasi ohjata ryhmäsi menestyksen polulle.

  • Ryhmädynamiikka

  • Tutustuminen

  • Menetelmiä ryhmätyöhön