Ladataan
Click if page fails to load
 • Yhteisössä toimiminen koetaan usein mielekkääksi ja tärkeäksi osaksi 
  ihmisen elämää. Ryhmään kuuluminen tuo meille tunteen siitä, että olemme
   osa jotain suurempaa kokonaisuutta. On hyvä tietää, miten ryhmä 
  muodostuu ja millaisia asioita ryhmän tai ryhmähengen muodostumiseen 
  vaaditaan. Tällöin voit omalla toiminnallasi ohjata ryhmäsi menestyksen 
  polulle.
  Huom! Tämä aineisto on osa ryhmänohjaajan koulutusmateriaalia, jonka tulemme tuottamaan kevään 2021 aikana.  Osa koulutusosioista aukeaa myöhemmin, mutta voit jo nyt tutustua osaan materiaaleista.
 • Ryhmädynamiikka

 • Tutustuminen