• Tarkistuslista

  • Panosta vuorovaikutukseen

   Mieti jo etukäteen, miten kaikille osallistujille taataan vuorovaikutuksellinen kokemus osallistumistavasta riippumatta.

   Valmistele 

   Pohdi millaisia teknisiä ratkaisuja tarvitaan, jotta kaikki voivat seurata tilaisuutta (mikrofonit, kamerat, useampi tietokone eri kulmista kuvaamaan).  Pyydä myös esitysmateriaalit ennakkoon kaikilta esiintyjiltä.

   Tiedota ja ohjeista myös osallistujia ennen tilaisuutta.

   Aikatauluta 

   Monipaikkaisissa tilaisuuksissa aikaa tulee varata enemmän siirtymiin ohjelman välissä. Ohjelmasta kannattaa myös tehdä lyhyempi.

   Roolita 

   Hybriditilaisuudessa tarvitaan useampi käsipari hoitamaan eri tehtäviä (live- ja verkkofasilitointia, esiintyjät jne). Miettikää työnjako ennakkoon ja huolehtikaa, että jokainen tietää oman tehtävänsä. On myös hyvä pohtia sijaisjärjestelyjä jonkun sairastuessa.

   Testaa tekniikka

   Testaa tekniikka hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua. Jos mahdollista testaa yhteydet ja käytettävät ohjelmistot jo ennakkoon puhujien kanssa, mikäli he ovat etäyhteyksin mukana.

   Ohjeista 

   Yhteiset pelisäännöt luovat turvallisen ilmapiirin. Kerro osallistujille tilaisuuden alussa miten puheenvuoroa pyydetään ja puhutaanko esimerkiksi mikrofoniin, jotta kaikki kuulevat.

   Huolehdi myös tilaisuuden aikana, että ohjeet, taukojen pituudet jne, näkyvät ja kuuluvat kaikille.

   Kiinnitä huomiota myös digitaaliseen ergonomiaan! 

   Etäyhteyksillä osallistuminen kuormittaa eri tavoin kuin lähitilaisuudessa oleminen. Huolehdi siis riittävistä tauoista!

   Varaudu yllätyksiin 
   Ole valmiina reagoimaan, jos esimerkiksi nettiyhteys pätkii, ohjelmat/sovellukset eivät toimi tai (etä)osallistujilla on haasteita osallistumisessa. Mieti varasuunnitelma yllättäviin tilanteisiin.  Esimerkiksi vetäjien yhteinen WhatsApp-ryhmä voi olla hyvä paikka käydä ns. takahuonekeskustelua tilaisuuden aikana.


   Uskalla kokeilla!

   Välillä sattuu ja tapahtuu hyvästä valmistautumisesta huolimatta. Kokeile rohkeasti, tekemällä oppii parhaiten!