Yhteisölähtöinen kunta 2023

Valmennus on suunnattu kuntien viranhaltijoille ja luottamushenkilöille, jotka haluavat kehittää taitojaan osallisuustyössä ja kuntalaisten kuulemisessa. Valmennuksessa annetaan työkaluja osallisuustyöhön ja vuoropuhelun käymiseen sekä tutustutaan erilaisiin osallisuutta lisääviin työmuotoihin. Tarkoituksena on saada osallisuustyöstä välineitä ja tukea kuntien päätöksentekoon ja johtamiseen

Tammela, KestäväMaaseutu
Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?


Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene.
Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Keskeistä on
kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan,
kun tulevaisuutta tehdään.
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa
on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea, etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Tammela on näistä kunnista yksi. Tule mukaan vaikuttamaan!
Posio, KestäväMaaseutu
Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?


Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene.
Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Keskeistä on
kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan,
kun tulevaisuutta tehdään.
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa
on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea, etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Posio on näistä kunnista yksi. Tule mukaan vaikuttamaan!
Viitasaari, KestäväMaaseutu
Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?


Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene.
Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Keskeistä on
kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan,
kun tulevaisuutta tehdään.
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa
on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea, etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Viitasaari on näistä kunnista yksi. Tule mukaan vaikuttamaan!
Karvia, KestäväMaaseutu
Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?


Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene.
Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Keskeistä on
kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan,
kun tulevaisuutta tehdään.
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa
on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea, etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Karvia on näistä kunnista yksi. Tule mukaan vaikuttamaan!
Ilomantsi, KestäväMaaseutu
Mistä muodostuu hyvä elämä maaseudulla?


Vaikka väki vähenee, eivät pidot välttämättä pahene.
Yhteiset pohdinnat siitä, mitä hyvinvointi ja hyvä elämä ylipäänsä ovat, voivat synnyttää uudenlaisia avauksia ja kehittämisen polkuja maaseutujen tulevaisuuteen. Keskeistä on
kuntalaisten osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa omaa elämää ja elinympäristöä koskeviin asioihin. Kaikkia tarvitaan,
kun tulevaisuutta tehdään.
KestäväMaaseutu -hanke on tutkimusta ja osallisuustyötä, yhdessä kuntien ja asukkaiden kanssa. Hankkeessa
on mukana viisi kuntaa eri puolilta Suomea, etelästä
pohjoiseen ja idästä länteen. Ilomantsi on näistä kunnista yksi. Tule mukaan vaikuttamaan!