FSC-koulutus urakoitsijoille

Urakoitsijoiden/toimijoiden FSC-koulutuksen pääpaino on
Suomen metsänhoidon FSC-standardin keskeisessä sisällössä hakkuiden ja
metsänhoitotoimien toteutuksen näkökulmasta. Lisäksi käydään lyhyesti läpi
FSC-järjestelmää yleisemmällä tasolla.


Kokkaa kotimaista

Kokkaa kotimaista -ruokakasvatusmateriaali yläkoulujen
kotitalousopetukseen sisältää teoriaosuuden, Kahoot-tietovisan ja reseptit kotimaisista raaka-aineista valmistettavaan ateriaan.